He started computer programming as soon as he left school.t


 • Câu hỏi:

  He started computer programming as soon as he left school.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C        Kiến thức : inversion

  No sooner Had + S + Vp2 +st than S + V (qk ) + St                 

  A. Ngay sau khi anh ta bắt đầu lập trình máy tính , thi anh ta nghỉ học

  B. Ngay sau khi anh ta bắt đầu lập trình máy tính , khi anh ta nghỉ học

  C. Anh ta nghỉ học ngay  khi anh ta bắt đầu lập trình máy tính ( đúng về nghĩa và cấu trúc ngữ pháp)

  D. Anh ta nghỉ học, anh ta đã bắt đầu lập trình máy tính • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ