He was so exhausted that he felt asleep at his desk


 • Câu hỏi:

  He was so exhausted that he felt asleep at his desk

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C : felt asleep → fell asleep

  Kiến thức kiểm tra: Tìm lỗi sai/Từ dễ gây nhầm lẫn

  Cụm từ: “fall asleep” nghĩa là ngủ thiếp đi, khi chuyển về quá khứ là “fell asleep”.

  Còn “felt” là quá khứ của “feel”. Ta hay nói “feel sleepy” – cảm thấy buồn ngủ.

  Ý nghĩa cả câu: Anh ta kiệt sức đến mức ngủ gục luôn tại bàn làm việc  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ