Hết thời gian nghỉ sinh chị S lên cơ quan đi làm thì nhận được quyết định cho nghỉ việc của giám đốc Công ty với lý do trong thời gian chị S nghỉ sinh cơ quan đã tìm được người thay thế. Không đồng ý với quyết định đó của giám đốc chị thuê anh N và K đến gây rối. Ông M bảo vệ của Công ty đã bắt anh N và anh K nhốt lại chờ công an đến giải quyết. Ai đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động ?

Hết thời gian nghỉ sinh chị S lên cơ quan đi làm thì nhận được quyết định cho nghỉ việc của giám đốc Công ty với lý do trong thời gian chị S nghỉ sinh cơ quan đã tìm được người thay thế. Không đồng ý với quyết định đó của giám đốc chị thuê anh N và K đến gây rối. Ông M bảo vệ của Công ty đã bắt anh N và anh K nhốt lại chờ công an đến giải quyết. Ai đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động ? – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ