His father used to be a ____ professor at the university. Many students worshipped him.


 • Câu hỏi:

  His father used to be a ____ professor at the university. Many students worshipped him.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ