Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng H2SO4 đặc nóng, thu được x lít SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6,


 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được x lít SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Giá trị của x là?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  Bảo toàn e:

  (\ 2n_{Cu} = 2n_{SO_{2}} Rightarrow n_{SO_{2}}= 0,05 mol \ Rightarrow V_{SO_{2}} = x = 1,12 lit) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ