Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.


 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  (b) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

  (c) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

  (d) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

  (g) Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch HCl.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  (a) Đúng

  (b) Không thu được

  (c) Đúng

  (d) Không thu được

  (e) Đúng

  (g) Đúng • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ