I bought an interesting book last week, but I cannot find them now.


 • Câu hỏi:

  I bought an interesting book last week, but I cannot find them now.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D 

  Kiến thức: Đại từ

  Giải thích:

  “book” là danh từ số ít => dùng đại từ “it”

  Sửa: “them” => “it”

  Tạm dịch: Tôi mua một cuốc sách rất hay vào tuần trước, nhưng bây giờ tôi không tìm thấy nó đâu. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ