I had only just put the phone down when the boss rang back.


 • Câu hỏi:

  I had only just put the phone down when the boss rang back.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  “Tôi chỉ mới đặt điện thoại xuống thì sếp gọi lại.” _ Ngay khi tôi đặt điện thoại xuống thì sếp gọi.

  Cấu trúc: Hardly/ Scarcely + had + S + pp … + when + a clause ~ No sooner + had + S + pp … + than + a clause (ngay khi… thì) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ