I will pay back the money, Gloria.” said Ivan


 • Câu hỏi:

  “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức câu trần thuật của câu trực tiếp

  Promise to + V + st : hứa làm gì đó • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ