I’m sure that they had practiced hard for the games as they won a lot of medals


 • Câu hỏi:

  I’m sure that they had practiced hard for the games as they won a lot of medals.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B              Kiến thức về câu với cụm khiếm khuyết hoàn thành để suy đoán

  Must have Ved-3 :chắc chắn , ắt hẳn đã  gần nghĩa nhất với câu gốc 

  I’m sure that they had practiced…(Tôi chắc rằng họ đã…..) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ