Would you like to come out to dinner with me tonight, Jenny


 • Câu hỏi:

  “Would you like to come out to dinner with me tonight, Jenny?” Paul said.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A    Kiến thức về câu tường thuật

  Cụm từ Remember to…/ Don’t forget to …. Diễn đạt sự nhắc nhở  , khi thuật lại dùng động từ remind to…( nhắc nhở)

  The teacher reminded the students to submit their assignments by Thursday. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ