In a hot, sunny climate, man acclimatizes by eating less, drinking more liquids


 • Câu hỏi:

  In a hot, sunny climate, man acclimatizes by eating less, drinking more liquids, wearing lighter clothing, and experience a darkening of the skin. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Cấu trúc song song: các cụm từ nối với nhau bằng “and” thì phải đồng dạng. eating less, drinking more liquids, wearing lighter clothing and + Ving

  experience => experiencing • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ