It can be inferred from the passage that _____.n


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận 

Giải thích: 

Có thể suy ra từ đoạn văn rằng _____. 

A. các nhà khoa học không thể xác định được nguyên nhân của sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài

B. vụ tuyệt chủng hàng loạt hiện nay khác với năm vụ còn lại ở chỗ là do con người gây ra

C. sự phá hủy môi trường sống góp phần nhỏ vào sự tuyệt chủng hàng loạt các loài hiện nay

D. săn bắn là yếu tố chính góp phần đẩy nhanh sự tuyệt chủng của các loài 

Thông tin: There have been five such extinctions, each provoked by cataclysmic evolutionary events caused by some geological eruption, climate shift, or space junk slamming into the Earth. Scientists now believe that another mass extinction of species is currently under way – and this time human fingerprints are on the trigger. 

Tạm dịch: Đã có năm cuộc tuyệt chủng như vậy, mỗi sự kiện bị gây ra bởi các sự kiện tiến hóa thảm khốc bởi một số vụ phun trào địa chất, biến đổi khí hậu hoặc rác vũ trụ rơi xuống Trái đất. Các nhà khoa học hiện tin rằng một cuộc tuyệt chủng hàng loạt khác đang tiếp diễn – và lần này thì có dính dáng đến bàn tay con người. 

Chọn B. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ