Which is NO longer considered a major cause of the mass extinction under way currently?n


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết 

Giải thích: 

Cái nào KHÔNG còn được coi là nguyên nhân chính gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt đang diễn ra hiện nay?

A. việc xây dựng các con đập trên các con sông  

B. sự thu hẹp các khu rừng nhiệt đới ở vùng nhiệt đới 

C. giết động vật để lấy bộ phận cơ thể của chúng  

D. phá hủy môi trường sống của các loài 

Thông tin: Hunting is no longer the major culprit, although rare birds and animals continue to be butchered for their skin, feathers, tusks, and internal organs, or taken as savage pets. 

Tạm dịch: Việc săn bắn không còn là nguyên nhân chính nữa, mặc dù các loài chim và động vật quý hiếm tiếp tục bị đánh cắp để lấy da, lông, ngà và các cơ quan nội tạng, hoặc được coi như những con thú cưng hung dữ. 

Chọn C. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ