What was the main threat to biodiversity in Hawaii and other islands in the Pacific


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết 

Giải thích: 

Mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học ở Hawaii và các đảo khác ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cho đến gần đây là gì? 

A. công cụ được con người sử dụng                           B. thợ săn và “những kẻ săn mồi được du nhập”

C. sự tấn công của con người vào các hệ sinh thái     D. các hệ sinh thái phong phú dễ bị tổn hại

Thông tin: While many species were hunted to extinction, others simply succumbed to the introduced predators” that humans brought with them: the cat, the dog, the pig, and the rat. 

Tạm dịch: Trong khi nhiều loài bị săn bắn đến tuyệt chủng, những loài khác chỉ đơn giản là bị khuất phục trước “những kẻ săn mồi được du nhập” mà con người mang theo: mèo, chó, lợn và chuột.

Chọn B. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ