It can be inferred from the passage that the author would most likely endorse a program that ______.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Có thể được suy ra từ đoạn văn rằng tác giả có thể sẽ ủng hộ 1 chương trình ______.

A. cho phép thi công các tòa nhà trên đất công viên thành phố nếu chúng có khu vườn thượng.

B. chiết khấu giá cho các loại cây được khách hàng sử dụng để tạo ra các khu vườn thượng.

C. cung cấp vé vào miễn phí cho các trường học đưa học sinh đi thực địa tới các công viên trong thành phố.

D. hứa hẹn các kì nghỉ tới những điểm đến mát mẻ hơn cho những người mắc kẹt trong thành phố trong thời kì đỉnh điểm của mùa hè.

Có thể được suy ra từ ý tứ trong bài, tác giả đã chỉ ra nhiều lợi ích của vườn thượng thậm chí còn ưu việt hơn cả công viên, thí dụ như:

+: “However, cities could benefit from many of the positive effects of parks by encouraging citizens to create another type of green space: rooftop gardens” – (Tuy nhiên , các thành phố vẫn có thể hưởng lợi từ nhiều ảnh hưởng tích cực của công viên bằng việc khuyến khích người dân kiến tạo nên những hình thái khác của không gian xanh đó là: khu vườn thượng)

+“In the summer, rooftop gardens prevent buildings from absorbing heat from the sun, which can significantly reduce cooling bills . In the winter, gardens help hold in the heat that materials like brick and concrete radiate so quickly, leading to savings on heating bills. Rooftop vegetable and herb gardens can also provide fresh food for city dwellers saving them money and making their diets healthier” – (Vào mùa hè, những khu vườn thượng ngăn cản các tòa nhà khỏi việc hấp thụ nhiệt từ mặt trời, điều đó có thể là giảm đáng kể hóa đơn làm mát. Vào mùa đông, vườn thượng giúp giữ nhiệt mà những chất liệu như gạch và xi măng làm tỏa ra nhanh chóng, dẫn tới tiết kiệm được chi phí sưởi ấm. Vườn thượng trồng rau xanh đồng thời có thể cung cấp được thực phẩm sạch cho người dân thành phố, tiết kiệm tiền và làm cho bữa ăn thêm lành mạnh).

=> Đáp án B là hợp lí nhất.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ