The author’s tone in the passage is best described as ______.


 • Câu hỏi:

  The author’s tone in the passage is best described as ______.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Giọng điệu của tác giả được miêu tả chính xác nhất là ______.

  A. mô tả

  B. say mê

  C. cung cấp thông tin.

  D. tranh luận

  Tác giả đã cung cấp thông tin về các lợi ích của công viên, vườn thượng, so sánh giữa công viên với vườn thượng,…Và trong đó không hề mang tính mô tả, say mê hay tranh luận. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ