It is said that these good life skills will make young people become…k


 • Câu hỏi:

  It is said that these good life skills will make young people become more confidential.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Tạm dịch: Người ta nói rằng những kĩ năng sống tốt này sẽ khiến cho những người trẻ trở nên tự tin hơn.

  Lưu ý hai tính từ sau:

  -Confidential /ˌkɑːnfɪˈdenʃl/ (a): bí mật, điều thầm kín

  -Confident /ˈkɑːnfədənt/ (a): tự tin

  =>Đáp án D (confidential -> confident) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ