Jenifer rejected the job offer. She now regrets it


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu ước

Giải chi tiết:

Cấu trúc câu ước với “wish”:

wish + S + had (not) + P2 => ước ở quá khứ

wish + S + would + V-nguyên thể => ước ở hiện tại/tương lai

Cấu trúc với “if only” cho điều giả định ở quá khứ: If only + S + had + P2

Tạm dịch: Jenifer đã từ chối lời mời làm việc. Bây giờ cô rất hối hận.

A. Jenifer rất tiếc vì đã không từ chối lời mời làm việc. => sai nghĩa

B. Sai thì động từ (didn’t reject).

C. Jenifer ước cô ấy đã không từ chối lời mời làm việc.

D. Sai thì động từ (regrets, regret to V: tiếc khi phải làm gì (thường là thông báo tin buồn).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ