4: Cho một chiếc bình làm bằng thủy tinh dạng hình trụ có các thành và đáy bình dày đều và có một đáy dưới kín, coi như đáy trên hở. Biết chiều cao bên trong và bên ngoài lần lượt là (40) cm và (41) cm, bán kính đường tròn đáy ngoài là (15) cm. Thể tích thủy tinh đã làm bình có giá trị bằng: – Sách Toán

4: Cho một chiếc bình làm bằng thủy tinh dạng hình trụ có các thành và đáy bình dày đều và có một đáy dưới kín, coi như đáy trên hở. Biết chiều cao bên trong và bên ngoài lần lượt là (40) cm và (41) cm, bán kính đường tròn đáy ngoài là (15) cm. Thể tích thủy tinh đã làm bình có giá trị bằng: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ