where many people exclude meat for health reasons. In these countries, at least, it


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. finishes off: kết thúc

B. goes through: kiểm tra kỹ lưỡng

C. comes up + with: nảy ra (ý tưởng)

D. turns out: hóa ra là (để chỉ cái gì được biết đến hay phát hiện ra một cách bất ngờ.)

In these countries, at least, it (50) turns out to be a matter of choice rather than necessity.

Tạm dịch: Ở những nước này, ít nhất, nó hóa ra lại là vấn đề được lựa chọn hơn là điều cần thiết.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ