– John: Everyone should learn more about how to treat the environment well


 • Câu hỏi:

  – John: “Everyone should learn more about how to treat the environment well.” 

  – Jack: “____________________________” 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Hội thoại giao tiếp

  A. Điều đó không đúng

  B. Tôi chắc chắn về điều đó

  C. Tôi không nghĩ vậy

  D. Nó không đúng

  Tạm dịch:

  – John: “Mỗi người nên tìm hiểu nhiều hơn về cách đối xử tử tế với môi trường”

  – Jack: “Tôi không nghĩ vậy”. 

  Chọn đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ