– Kate: How lovely your cats are


 • Choose the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges. 

  Câu hỏi:

  – Kate: How lovely your cats are! 

  – David: “____________”

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Hội thoại giao tiếp

  A. Tôi cũng yêu chúng.

  B. Cảm ơn bạn, bạn thật tử tế khi nói như vậy.

  C. Bạn có thể nói lại được không.

  D. Thật sao? Chúng dễ thương thật.

  Tạm dịch:

  – Kate :”Lũ mèo của bạn đáng yêu quá!”.

  – David: “Cảm ơn bạn, bạn thật tử tế khi nói như vậy”. 

  Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ