John is not here, perhaps he is ill


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải thích:

shouldn’t have Ved/V3: đáng lẽ không nên làm nhưng đã làm) => phỏng đoán ở quá khứ 

must + V: chắc làm gì (có thể dùng để phỏng đoán điều chắc chắn ở hiện tại)

might + V: có thể làm gì

needn’t + V: không cần làm gì

Tạm dịch: John không có ở đây, có lẽ anh ấy bị ốm. 

= B. John có thể bị ốm, vì vậy anh ấy không có ở đây.

Các phương án khác:

A. Vì bị ốm, đáng lẽ ra John không nên ở đây. => sai về nghĩa

C. John chắc chắn bị ốm, vì vậy anh ấy không có ở đây. => sai về nghĩa

D. John không cần phải ở đây vì anh ấy bị ốm. => sai về nghĩaLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ