Mary was very disappointed. However, she tried to keep calm


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Liên từ, đảo ngữ

Giải thích:

S + to be + too adj to V: quá … không thể làm gì

because of + N/Ving: bởi vì

Đảo ngữ với “as”: Adj/Adv as S + V, S + V: mặc dù … như vậy

Tạm dịch: Mary đã rất thất vọng. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh. 

= C. Mặc dù thất vọng như vậy, nhưng Mary cố gắng giữ bình tĩnh.

Các phương án khác:

A. Mary đã quá thất vọng để giữ bình tĩnh. => sai về nghĩa

B. Mary mất bình tĩnh vì thất vọng. => sai về nghĩa

D. Cảm thấy thất vọng, Mary cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô ấy đã thất bại. => sai về nghĩaLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ