[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu nhập, phân loại, kiểm đếm số liệu


Bài 1: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu nhập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Trên chiếc kệ đồ chơi có:

….. khối ru-bích;                          ….. cái đàn;                          ….. quyển sách;

….. con búp bê;                           ….. cái ô tô;                          ….. con gấu bông.

Lời giải:

Trên chiếc kệ đồ chơi có:

6 khối ru-bích;                          2 cái đàn;                          7 quyển sách;

1 con búp bê;                           5 cái ô tô;                          3 con gấu bông.

Bài 2: Quan sát lớp em học rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

a, Lớp em có ….. bạn nam và ….. bạn nữ.

b, Trong lớp em, số bạn nam hay số bạn nữ nhiều hơn?

Lời giải:

Học sinh tự tiến hành thực hành

Bài 3: Xem số trang của mỗi chủ đề trong sách toán 2 tập hai rồi thực hiện các yêu cầu.

a, Số?

Mỗi chủ đề có bao nhiêu trang?

Chủ đề Chủ đề 10 Chủ đề 11 Chủ đề 12 Chủ đề 13
Số trang        

b, Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  • Chủ đề nào có nhiều trang nhất?

A. Chủ đề 10                                     B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12                                     D. Chủ đề 13

  • Chủ đề nào có ít trang nhất?

A. Chủ đề 10                                     B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12                                     D. Chủ đề 13

Lời giải:

a,

Chủ đề Chủ đề 10 Chủ đề 11 Chủ đề 12 Chủ đề 13
Số trang 25 14 21 10

b, 

Chủ đề có nhiều trang nhất: A. Chủ đề 10                                  

Chủ đề có ít trang nhất: D. Chủ đề 13

Bài 4: Hỏi các bạn trong tổ em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong tổ em:

Có ….. bạn đi bộ đến trường.

Có ….. bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe đạp.

Có ….. bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

Có ….. bạn đến trường bằng phương tiện khác.

Lời giải:

Học sinh tự tiến hành thực hànhLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ