Many successful film directors are former actors who desire to expand his experience in the film industry.


 • Câu hỏi:

  Many successful film directors are former actors who desire to expand his experience in the film industry.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và tính từ sở hữu cách

  Giải thích: do chủ ngữ là số nhiều nên tính từ sở hữu cách cũng phải ở số nhiều

  Sửa: his => their

  Tạm dịch: Nhiều đạo diễn phim thành công là bắt nguồn từ diễn viên những người muốn mở rộng kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phim. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ