2. Cho hình chóp (S.ABCD) đáy (ABCD) là hình chữ nhật. (AB = a), (AD = 2a). Cạnh bên (SA) vuông góc với đáy (ABCD), (SA = 2a). Tính giá trị (tan ) góc giữa hai mặt phẳng (left( {SCB} right)) và (left( {SCD} right)). – Sách Toán

2. Cho hình chóp (S.ABCD) đáy (ABCD) là hình chữ nhật. (AB = a), (AD = 2a). Cạnh bên (SA) vuông góc với đáy (ABCD), (SA = 2a). Tính giá trị (tan ) góc giữa hai mặt phẳng (left( {SCB} right)) và (left( {SCD} right)). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ