Mỗi đỉnh của hình đa diện là dỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt


 • Câu hỏi:

  Mỗi đỉnh của hình đa diện là dỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ