Tập san số 2 – Tháng 8/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM – Sách Toán


Tập san số 2 – Tháng 8/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM
===
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực người học
Đề xuất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
======
Trao đổi kinh nghiệm dạy học theo định hướng
tiếp cận năng lực người học
Bàn về một cách tiếp cận khác cho bài toán tính góc giữa đường

thẳng và mặt phẳng

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán
Lời giải chi tiết các câu VD – VDC các mã đề gốc 101, 102, 103, 104

=================
Ôn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 môn Toán
Phân tích, định hướng tìm lời giải, xây dựng các bài tương tự

các câu VD – VDC

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 1 NĂM 2021
======

————–

DOWNLOAD HERE file pdf

————–Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ