Một chiếc máy bay chuyển độg trên đường băng với vận tốc (vleft( t right) = {t^2} + 10t,,left( {m/s} right)) với 


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Thời điểm máy bay đạt vận tốc 200 m/s là: ({t^2} + 10t = 200 Leftrightarrow t = 10,,left( s right)).

Quãng đường máy bay di chuyển trên đường băng từ thời điểm (t = 0,,left( s right)) tới thời điểm (t = 10,,left( s right)) là:

(s = intlimits_0^{10} {vleft( t right)dx}  = intlimits_0^{10} {left( {{t^2} + 10t} right)dt} )( = frac{{2500}}{3},,left( m right))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ