Một CLLX dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Vì ({{text{a}}_{text{max}}}={{omega }^{2}}~text{A}=left( frac{text{k}}{text{M}+text{m}} right)text{A}=frac{50.0,05}{0,4+0,05}=5,56left( ~text{m}/{{text{s}}^{2}} right)

+ Các lực tác dụng lên m gồm: trọng lực ({{overrightarrow{P}}_{m}}), phản lực (overrightarrow{N})

+ Theo định luật II Niu-tơn ta có: ({{overrightarrow{text{P}}}_{text{m}}}+overrightarrow{text{N}}=text{m}overrightarrow{text{a}})

+ Chiếu lên chiều dương (hướng xuống) ta có: ({{P}_{m}}-N=ma)

Do vật ở trên vị trí cân bằng 4,5 cm:  

(Rightarrow N={{P}_{m}}-ma=m(g-a)=mleft( g+{{omega }^{2}}x right))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ