Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 100g. Con lắc dao động điều hòa


 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 100g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình (x=Acos omega t). Biết động năng và thế năng của vật cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì lại bằng nhau. Lấy ({{pi }^{2}}=10). Lò xo có độ cứng bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Thế năng và động năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian là (frac{T}{4}).

  Ta có: (frac{T}{4}=0,05text{ (s)}Rightarrow T=0,2text{ (s)}).

  Mà chu kì của con lắc lò xo là:

  (T=2pi sqrt{frac{m}{k}}Rightarrow 0,2=2.sqrt{10}.sqrt{frac{0,1}{k}}Rightarrow k=100text{ (N/m)}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ