Chiếu một chùm ánh sáng hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím từ một môi trường


 • Câu hỏi:

  Chiếu một chùm ánh sáng hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím từ một môi trường trong suốt ra không khí dưới góc tới (i=30{}^circ ). Chiết suất của môi trường trong suốt đó đối với tia đỏ và tia lam lần lượt là (sqrt{2}) và (sqrt{3}). Góc hợp bởi tia đỏ và tia tím sau khi tán sắc là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: ({{n}_{1}}sin i={{n}_{2}}sin r) ta có:

  (left{ begin{align}

  & sqrt{2}sin 30{}^circ =sin {{r}_{d}} \

  & sqrt{3}sin 30{}^circ =sin {{r}_{t}} \

  end{align} right.)

  (Rightarrow left{ begin{align}

  & {{r}_{d}}=45{}^circ \

  & {{r}_{t}}=60{}^circ \

  end{align} right.)

  Góc lệch giữa tia đỏ và tia tím sau khi tán sắc là: (D={{r}_{t}}-{{r}_{d}}=15{}^circ ). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ