Một người khi đeo kính có độ tụ (+2) dp có thể nhìn rõ các vật cách mắt


 • Câu hỏi:

  Một người khi đeo kính có độ tụ (+2) dp có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 27 cm tới vô cùng. Biết kính đeo cách mắt 2 cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Lý

  Đáp án đúng: C

  Sơ đồ tạo ảnh:

  (xrightarrow{{{O}_{k}}}xrightarrow{Mat}V=frac{1}{{{d}_{C}}}+frac{1}{ell -O{{C}_{C}}}={{D}_{K}})

  (Rightarrow frac{1}{0,27-0,02}+frac{1}{0,02-O{{C}_{V}}}=2Rightarrow O{{C}_{C}}=0,52left( m right).) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ