Một người mắt không có tật quan sát một vật qua kính lúp có tiêu cự 10 cm


 • Câu hỏi:

  Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24 cm và kính đặt sát mắt. Số bội giác của kính lúp là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Khi ngắm chừng ở điểm cực cận, mắt thấy ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt:

  ({d}’=-O{{C}_{C}}=-24text{ (cm)}).

  Sử dụng công thức thấu kính ta có: (frac{1}{d}+frac{1}{{{d}’}}=frac{1}{f}Rightarrow d=frac{{d}’f}{{d}’-f}=frac{-24.10}{-24-10}=frac{120}{17}cm)

  (Rightarrow {{G}_{C}}=k=-frac{{{d}’}}{d}=frac{-24}{frac{120}{17}}=3,4). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ