Một phân tử mARN dài 408 nm, có tỉ lệ ribonuclêôtit loại A = 10%, U = 30% số ribonu của phân tử.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

LADN = LmARN = 408 nm = 4080 Ao

→ Tổng số nuclêôtit của phân tử ADN chỉ chứa N15: (frac{{2L}}{{3,4}} = frac{{2×4080}}{{3,4}} = 2400) 

Phân tử ADN chỉ chứa N15 có: %A = (frac{{% Ar + % Ur}}{2} = frac{{10% + % 30% }}{2} = 20% ) 

Do đó số lượng nuclêôtit loại A của phân tử ADN chỉ chứa N15: A = 20% x 2400 = 480

→ Ta có phương trình: 2k = 30 + 2 = 32 = 25 ⇒ k = 5.

Vậy số nuclêôtit loại A chứa N14 mà môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình nhân đôi là:

Acc = A(2k – 1) = 480×31 = 14880Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ