Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho 2 đường thẳng ({d_1}:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z – 2}}{1}) và ({d_2}:frac{{x + 2}}{1} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{{ – 1}}). Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (left( {Oxy} right)) và cắt ({d_1},{d_2}) có phương trình là – Sách Toán

Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho 2 đường thẳng ({d_1}:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z – 2}}{1}) và ({d_2}:frac{{x + 2}}{1} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{{ – 1}}). Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (left( {Oxy} right)) và cắt ({d_1},{d_2}) có phương trình là – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ