Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox


 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình (u=5cos left( 6pi t-pi x right)left( cm right)) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Phương trình sóng là: (u=5cos left( 6pi t-pi x right)left( cm right))

  Đối chiếu với phương trình sóng tổng quát, ta có:

  (left{ begin{array}{l}
  6pi  = 2pi f Rightarrow f = 3left( {Hz} right)\
  pi  = frac{{2pi }}{lambda } Rightarrow lambda  = 2left( m right)
  end{array} right.)

  Tốc độ truyền sóng là: (v=lambda f=2.3=6left( m/s right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ