Một vật nhỏ đang dao động điều hòa trên trục Ox


 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ đang dao động điều hòa trên trục Ox với vận tốc (v=20pi cos left( 2pi t+frac{2pi }{3} right)left( cm/s right))(t tính bằng s). Tại thời điểm ban đầu, vật ở li độ 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Phương trình li độ của vật là: 

  (x=intlimits_{{}}^{{}}{vdt}=intlimits_{{}}^{{}}{20pi cosleft( 2pi t+frac{2pi }{3} right)dt}=10cos left( 2pi t+frac{pi }{6} right)left( cm right))

  Tại thời điểm ban đầu, vật có li độ là: 

  ({{x}_{0}}=10cos left( 2pi .0+frac{pi }{6} right)=5sqrt{3}left( cm right).) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ