Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng


 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220 V và dòng điện hiệu dụng bằng 3 A. Biết điện trở trong của động cơ là 30 (Omega ) và hệ số công suất của động cơ là 0,9. Công suất hữu ích của động cơ này là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Công suất có ích của động cơ là:

  (P=UIcosvarphi -{{I}^{2}}R=220.3.0,9-{{3}^{2}}.30=324left( text{W} right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ