Một sóng dừng có tần số 10 Hz trên sợi dây đàn hồi.


 • Câu hỏi:

  Một sóng dừng có tần số 10 Hz trên sợi dây đàn hồi. Xét từ một nút thì khoảng cách từ nút đó đến bụng thứ 11 là 26,25 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Khoảng cách từ một nút đến bụng thứ n là (x=left( 2n-1 right)frac{lambda }{4})

  Với n = 11 và x = 26,25cm suy ra (26,25=left( 2.11-1 right)frac{lambda }{4}Rightarrow lambda =5cm)

  Tốc độ truyền sóng trên dây là  (v=lambda f=5.10=50cm/s=0,5m/s.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ