Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 hai nguồn dao động cùng pha


 • Câu hỏi:

  Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1 cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S1 và S2 lần lượt là 6 cm và 12 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn thẳng S1S2 có số vân giao thoa cực tiểu là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Tại điểm M có: 

  ({{d}_{2}}-{{d}_{1}}=12-6=6lambda Rightarrow k=0,5;1,5;2,5;3,5;4,5;5,5)

  → giữa M và đường trung trực của S1S2 có 6 vân giao thoa cực tiểu • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ