Once you are at the office, treat everyone you encounter with respect. BeCâu hỏi: (42)……………… A. pleasure B. pleasant C. please D. pleasantly   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: B Pleasure (n) sự thích thú Pleasant (adj) thích thú Please […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ