Wear a professional business suit. This point should be emphasized enough. FirstCâu hỏi: (43)……………….. A. attendances B. attentions C. impressions D. pressures   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: C Attendances (n) sự hiện diện, có mặt Attentions (n) sự […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ