Ông Bình mua một bể nuôi cá cảnh hình bán nguyệt, được làm bằng kính cường lực. Hình dạng của bể nuôi cá là một phần của khối trụ tròn xoay, được thiết kế như hình vẽ. Giá tiền của bể nuôi cá được tính theo thể tích sử dụng, cứ 1({{rm{m}}^3}) giá 17.000.000đ. Hỏi ông Bình mua bể nuôi cá trên hết bao nhiêu tiền? – Sách Toán

Ông Bình mua một bể nuôi cá cảnh hình bán nguyệt, được làm bằng kính cường lực. Hình dạng của bể nuôi cá là một phần của khối trụ tròn xoay, được thiết kế như hình vẽ. Giá tiền của bể nuôi cá được tính theo thể tích sử dụng, cứ 1({{rm{m}}^3}) giá 17.000.000đ. Hỏi ông Bình mua bể nuôi cá trên hết bao nhiêu tiền? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ