Ông An mua một cái bể để nuôi cá cảnh, bể cá có mặt ngoài là khối cầu có bán kính là (5,{rm{dm}}), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng (3,{rm{dm}}). Biết rằng giá của bể được tính là (30.000) đồng/({rm{d}}{{rm{m}}^{rm{3}}}). Số tiền mà Ông An bỏ ra để mua bể cá gần với con số nào dưới đây? – Sách Toán

Ông An mua một cái bể để nuôi cá cảnh, bể cá có mặt ngoài là khối cầu có bán kính là (5,{rm{dm}}), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng (3,{rm{dm}}). Biết rằng giá của bể được tính là (30.000) đồng/({rm{d}}{{rm{m}}^{rm{3}}}). Số tiền mà Ông An bỏ ra để mua bể cá gần với con số nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ