Ozone has his origin in a number of sources, a prime one being the automobile engine.


 • Câu hỏi:

  Ozone has his origin in a number of sources, a prime one being the automobile engine.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án : A

  Kiến thức: Đại từ nhân xưng

  Giải thích:

  – Tính từ sở hữu thay thế cho danh từ “Ozone” (không phải danh từ chỉ người) là “ITS” nên sai ở đáp án A.

  Sửa lỗi: his => its

  Tạm dịch: Ozone có nguồn gốc từ một số nguồn, nguồn chính là động cơ ô tô. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ