She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now


 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Kiến thức: Thì của động từ

  Giải thích:

  Ta có: trạng ngữ chỉ thời gian “ three day ago” thì động từ phải chia ở quá khứ đơn nên sai ở đáp án A.

  Sửa lỗi: has disappeared => disappeared

  Tạm dịch: Cô ấy đã biến mất ba ngày trước, và họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ