Smoking is unhealthy. It also costs governments billions of dollars in health-care costs.


 • Câu hỏi:

  Smoking is unhealthy. It also costs governments billions of dollars in health-care costs.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức về liên từ: Đảo từ

  Ta có:

  – Not only + to be/trợ động từ + S + adj/V0 but + S + also + V: không những..mà còn

  – Whereas + S+ V, S + V: trong khi

  – If + S + V(s/es), S + will + V0 (câu điều kiện loại một): nếu như

  – S + to be + so + adj + that + S+ V: quá….đến nỗi mà

  Đề bài: Hút thuốc thì có hại cho sức khỏe. Nó cũng tốn hàng triệu đô la của chính phủ trong chi phí chăm sóc sức khỏe.

  = A. Hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe mà nó còn tiêu tốn hàng triệu đô la của chính phủ trong chi phí chăm sóc sức khỏe. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ